Program razvoja podeželja 2014 - 2020
Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Burgox d.o.o. na podlagi prejema podpore iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020.

1. Podukrep 4.1: Podpore in naložbe v proizvodnjo kmetijskih gospodarstev;
Odločba do pravice sredstev: 33110-4208/2016
Projekt: Nakup kmetijske mehanizacije-kolektivna naložba.


POVEZAVE: