Vizija podjetja Burgox d.o.o.
Vizija podjetja je postati priznan in kvaliteten ponudnik sadja in zelenjave na slovenskem trgu in trgih v bližnjem evropskem prostoru, pri čemer želimo upoštevati vse mednarodne standarde in merila evropske odličnosti.

Zato je tudi cilj podjetja je povečati lastno pridelavo kakovostne zelenjave in sadja ter krepitev dolgoročnih poslovnih povezav s strateškimi partnerji in partnerskih odnosov na področju poslovanja, kar se bo uresničilo z bogato paleto pridelkov in proizvodov, z vlaganjem v ljudi in okolje, s strokovnimi izobraževanji dosedanjih in novih zaposlenih in s sponzorstvom in donatorstvom.
Najpomembnejši cilj za prihodnost pa je doseganje standardov mednarodnega certifikata GLOBAL G.A.P., ki smo ga pridobili leta 2017.